Schlüter-Web sitesindeki çerezler

Çerezler hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olur. Hizmetlerimizi kullanarak, çerezleri ayarlamayı kabul etmiş sayılırsınız.

logo

Schlüter®-BEKOTEC-F

Uygulama ve Fonksiyon

Schlüter®-BEKOTEC, üzeri seramik, doğal taş veya diğer kaplama malzemelerle kaplı yüzer şap ve sıcak şap için çatlaksız ve sağlam işlevli bir sistem olan, güvenli bir kaplama yapı tekniğidir.

Bu istem, doğrudan taşıyıcı yüzey altına veya sıradan bir ısı yalıtım ve/veya ses yalıtım şiltesi üzerine yerleştirilen polistiren- kabarcıklı şap levhası Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F’ye dayanan bir sistemdir. Kabarcıklı levha Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F’nin geometrik yapısı nedeniyle, şap katmanında kabarcıklar arası 31 mm ve kabarcıklar üzerinde 8 mm’lik bir asgari kalınlık mevcuttur. Kabarcıklar arasındaki mesafe, sisteme ait 14 mm çaplı ısıtma borularının 75 mm’lik kare kesitlerine tutturularak sıcak şap elde edilecek şekilde ayarlanmıştır.

Nispeten daha az şap kütlesinin (8 mm kalınlığında dökülen şap için 28,5  m²) ısıtılacak veya soğutulacak olmasından dolayı yer kaloriferi ısı derecesi daha iyi ayarlanabilmektedir ve düşük ısılı mekânlarda kullanımı oldukça uygundur.

Şapın sertleşmesi esnasında oluşan büzülmeler, kabarcık kesitlerinde modüler olarak yok olurlar. Böylelikle, büzülmelerden kaynaklı deformasyonlar oluşmaz. Bundan dolayı dekoratif derz ve genleşme derz uygulamasına gerek kalmaz. Üzerinde yürünebilecek şekle gelen çimento şapın üzerine Schlüter®-DITRA 25 yapıştırılabilir (kalsiyum sülfat şap < %2 CM). Seramikler veya doğal taş levhaları ince harç uygulaması ile, bunun üstüne doğrudan döşenebilir. Schlüter®-DILEX ile alışılagelmiş aralıklarda kaplama tabakasında genleşme derzleri oluşturulmalıdır.

Örneğin, parke veya halıfleks gibi çatlamaya karşı hassas olmayan kaplama materyalleri de ulaşılan kaplamaya öz nem oranında bile doğrudan şap üzerine döşenebilir.


Schlüter®-BEKOTEC-F

Uygulama

 1. Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F, yeterince dayanıklı ve düz olan zemin yüzeyine döşenir. Büyük ölçüde düz olmayan zemin yüzeyi, daha önceden şap veya uygun bir bağlı katkı maddesi ile dengelenmelidir. Ses ve/veya ısı yalıtım gereksinimleri dikkate alınarak, gerekli olması durumunda ek olarak uygun yalıtımlar alt zemine döşenmelidir. Taşıyıcı yüzeye kablo veya boru döşenmişse, düzleştirici katman yüzeyin DIN 18560-2 uyarınca tamamı ses yalıtımı ile kaplanmalıdır. Uygun yalıtımlar seçilirken maksimum basınç dayanıklılığı CP4 (≤ 4 mm) dikkate alınmalıdır. Uygulanacak olan yerin yüksekliği polistiren veya mineral elyaftan yapılmış ses yalıtımı için yeterli değilse, sadece 5mm kalınlıkta Schlüter®-BEKOTEC-BTS kullanılarak daha iyi bir ses yalıtımı sağlanabilir.
 2. Kaplamaların yükselen duvar veya sabitlenmiş yapı parçaları ile birleşen kenarları, 8 mm kalınlıkta kenar bandı olan Schlüter®-BEKOTEC-BRS 808 KSF ile kapatılmalıdır. Kenar bandına entegre edilmiş folyoda bulunan çift taraflı yapışkan sabitlemeye yarar. Alt zemin yüzeyine ya da en üst yalıtım tabakasına ve destek ayağının eğilimine yapıştırılan kenar şeridi, duvara doğru bastırılır. Schlüter®-BEKOTEC-kabarcıklı levhanın, şeridin yapışkan tarafına yerleştirilmesi ile levhanın zemine sabitlenmesini sağlayan bir bağlantı oluşturulur ve böylelikle sıvı şap uygulaması esnasında oluşacak sızmalar da önlenmiş olur.
 3. Kabarcıklı levha olan Schlüter®-BEKOTEC-EN 23F, kenar alanlara tam uyacak şekilde kesilmelidir. BEKOTEC-levhalarının bağlantısının sağlanması için bunlar, kabarcık serisi ile üst üste konularak birbirine geçirilir. Düz dengeleme levhası olan Schlüter®-BEKOTEC-EN/FG, kapı giriş alanı ve merkezi ısıtma sistemi alanında kabarcıklı levha altına döşenen ve çift taraflı yapışkan bandı ile sabitleştirilen boru bağlantılarının kolayca sağlanması için kullanılır. Kendinden yapışkanlı boru kelepçe şeridi olan Schlüter®-BEKOTEC-BTZRKL ile bu alanda doğru bir şekilde boru kanalı sağlanır. Levhaların alt zemine sabitleştirilmesi de gerekebilir. Bu, boruların geri yükleme gücünün yüksek olması durumunda (örneğin küçük odalardaki dar yarıçaplı borular) gerekli olabilir. Sabitleştirme, çift taraflı yapışkan bandı olan Schlüter®-BEKOTEC-BTZDK 66 ile sağlanır.
 4. Schlüter®-BEKOTEC-THERM yerden ısıtma sisteminin yapımı için sisteme ait olan 14 mm çapındaki ısıtma boruları, arkası kesilmiş kabarcıkların arasına tutturularak yerleştirilmelidir.  Borular arasındaki mesafe, gerekli ısı kapasitesine uygun olarak Schlüter®-BEKOTEC ısıtma diyagramlarına göre seçilmelidir.
 5. Şap uygulaması esnasında sertleşme sınıfı CT-C25-F4 (ZE 20) olan taze çimento şapı veya kalsiyum sülfat şapı CA-C25-F4 (AE 20) minimum 8 mm örtecek şekilde kabarcıklı levhaya sürülür.  Şapın eğilim dayanımı olan F5 aşılmamalıdır. Yüksekliğin dengelenebilmesi için şapın katman kalınlığı maksimum 25 mm’ye kadar artırılabilir. İki oda arasında yürüme sesi önlenecekse, odaların arasındaki şap, genleşme derz profili olan Schlüter®-DILEX-DFP ile ayrılmalıdır.
 6. Schlüter®-DITRA 25 ayırıcı membran, çimento şapı üstünde yürünebilecek derecede sertleştikten hemen sonra ürün bilgilendirmesi 6.1de belirtilen uygulama önerileri dikkate alınarak yapıştırılmalıdır. Kalan nem oranı % 2 CM altına ulaştıktan sonra Schlüter®-DITRA 25 kalsiyum sülfat şapına sürülebilir.
 7. İnce yatak uygulaması ile Schlüter®-DITRA’nın yüzeyine doğrudan seramik veya doğal taş döşenebilir. Kaplama, genleşme derzleri aracılığı ile usulüne uygun şekilde Schlüter®-DITRA 25'in yüzeyinde oluşturulan alanlara yerleştirilir. Genleşme derzleri oluşturmak için esnek derz profili olan Schlüter®-DILEX-BWB, -BWS, -KS veya -AKWS kullanılmalıdır (karşılaştırınız ürün bilgilendirme 4.6 - 4.8 ve 4.18).
 8. Zemin/duvar geçiş alanlarına esnek kenar derzi olarak köşe genleşme profili Schlüter®-DILEX-EK veya Schlüter®-DILEX-RF (karşılaştırınız ürün bilgilendirme 4.14) monte edilmelidir. Schlüter®-BEKOTEC-BRS kenar şeridinin dışta kalan bölümleri önceden kesilmelidir.
 9. Yerden ısıtma sistemi olarak kullanılan Schlüter®-BEKOTEC-THERM seramik- termal zemin, kaplama döşendikten hemen 7 gün sonra ısıtılabilinir. İlk olarak 25 °C ön ısı ile başlanılır ve istenilen ısıya ulaşılana kadar her gün maksimum 5 °C artırılır.
 10. Çatlama riski olmayan kaplama materyalleri (örneğin parkeler, halı veya plastikten yapılmış kaplamalar), Schlüter®-DITRA 25 kullanılmadan, doğrudan BEKOTEC şapı üstüne döşenir. Bu esnada, şapın yüksekliği kullanılan kaplama materyalinin kalınlığına göre ayarlanmalıdır. Geçerli uygulama kurallarının yanı sıra, seçilen kaplama materyali için şaptaki maksimum nem miktarının da dikkate alınması gerekir.

Schlüter®-BEKOTEC-F

Materyal

Schlüter®-BEKOTEC-EN  23 F, basınca dayanıklı polistiren-termoformdan yapılmıştır ve dayanıklılık sınıfı CT-C25-F4 (ZE 20) olan geleneksel uygulanmış çimento şapı veya kalsiyum sülfat CA-C25-F4 (AE 20) ve de seramik şapı kullanımı için uygundur.


Schlüter®-BEKOTEC-F

Notlar

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F, -EN/FG, -BRS ve -BTS bozulmaz ve özel bir temizlik veya bakım gerektirmez. Kabarcık levhaların mekanik etkenlerin zararlarından korunması için, şap uygulamasından önce veya şap montajı esnasında gerekli önlemler alınmalıdır, örneğin yürüme tahtasının yerleştirilmesi gibi.


Schlüter®-BEKOTEC-F


Schlüter-BEKOTEC-EN23F


Schlüter-BEKOTEC-ENFG


Schlüter®-BEKOTEC-F

Schlüter®-BEKOTEC-Sistemin ayrıcalığı

Garanti taahhüdü:
Schlüter-Sistemleri, montaj kuralları dikkate alındığında ve kaplamalar, usulüne uygun kullanıldığında döşeme konstrüksiyonunun kullanılabilirliği ve hasar oluşmayacağına dair beş yıllık garanti taahhüdü verir.

Çatlaksız kaplama:
Schlüter®-BEKOTEC sistemi, şaptaki zorlama kaynaklı gerilimlerin, kabarcıklı bandın kare kesitlerinde modüler olarak yok edilebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Yapısal bir destek yerleştirilmesine gerek görülmez.
Deformesiz konstrüksiyon:
Schlüter®-BEKOTEC sistemine göre yapılan kaplama konstrüksiyonları, kullanım esnasında yüzeyde kesinlikle deformasyon oluşacak şekilde genleşmez. Özellikle yüksek ısı değişikliklerinden kaynaklı aşınmalar için de aynısı geçerlidir, örneğin sıcak şap.

Derzsiz şap:
Şapta genleşme derzlerine gerek yoktur çünkü Schlüter®-BEKOTEC sistemindeki şap, oluşacak zorlama kaynaklı gerilimleri zaten tüm yüzeyde eşit şekilde yok eder.

Seramik veya levha kaplamalarının kare kesitlerindeki genleşme derzleri:
Schlüter®-BEKOTEC sisteminde genleşme derzleri, seramik veya levhaların döşenmesi esnasında kaplama için seçilen derzin kare kesitlerine uygun şekilde yerleştirilir. Çünkü, kaplama üstüne şaptan ayırıcı derz uygulanmasına gerek kalmaz. Burada sadece kaplama alanı ölçümü için genel kurallar dikkate alınmalıdır.

Kısa montaj süresi:
Schlüter®-BEKOTEC sistemine göre yapılan şap, seramik, doğal taş veya plastik kaplamalar üstünde yürünebilecek derecede kuruduktan sonra, yüzeylerine ayırıcı membran olan Schlüter®-DITRA 25 yardımı ile hemen sürülebilir. Monte edilen yer kaloriferi, zemin kaplama işlemi bittikten hemen 7 gün sonra ısıtılabilir.

Düşük yapı yüksekliği:
Schlüter®-BEKOTEC sistem modelinde sıcak şapa kıyasla DIN 18 560-2 uyarınca 37 mm arası yapı yüksekliği tasarruf edilir.

Materyal ve ağırlık tasarrufu:
100 m²'lik temel alanda 37 mm şap kalınlığı tasarruf edilir,
3,7 m³  şap, yani ortalama 7,4 ton ağırlık. Yeni binaların statik hesaplamalarında veya eski binaların yenilenmesinde ortaya çıkan bir avantajdır.

Hızlı reaksiyonlu yer kaloriferi:
Schlüter®-BEKOTEC sistemine göre altına yer kaloriferi döşenerek tamamlanan zemin kaplamaları, geleneksel sıcak şapa kıyasla ısı değişimlerine daha hızlı reaksiyon gösterir. Çünkü burada daha az kütle ısıtılacak veya soğutulacaktır. Bu nedenle yer kaloriferi düşük derecede çalıştırılır ve enerji tasarrufu sağlanır.

Belgelenmiş kullanılabilirlik:
Schlüter®-BEKOTEC sisteminin kullanılabilirliği ve doğru şekilde çalışması - ve özellikle de üstündeki trafik yükünü güvenli olarak kaldırabilecek durumda olması, akredite bir test enstitüsünün test raporu ile ispatlanmıştır.


Schlüter®-BEKOTEC-F

Teknik veriler

 

 1. Kabarcık ebadı:
  Küçük kabarcıklar ortalama 20 mm
  Büyük kabarcıklar 65 mm
  Döşeme mesafesi: 75 mm
  Sisteme ait ısı borusunun çapı: 14 mm
  Isı borularının, kabarcıkların arka kısmında bulunan kesimler aracılığı ile herhangi bir yardımcı tutturucuya ihtiyaç duyulmadan montajı sağlanır.
 2. Bağlantılar:
  Kabarcık levhaları, kabarcık sıra bağlantısı oluşturmak için üst üste konulup birbirine geçirilir.
 3. Uygulama alanı: 1,2 x 0,9 m = 1,08 m2
  Levha yüksekliği: 23 mm
 4. Ambalaj: 10 adet / Karton = 10,8 m2
  Karton ebatları ortalama 1355 x 1020 x 195 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-F

Ek sistem ürünleri

Dengeleme levhası
Dengeleme levhası olan Schlüter®-BEKOTEC-ENFG, kapı giriş alanı ve merkezi ısıtma sistemi alanındaki bağlantıların kolayca sağlanması ve kesimde malzeme tasarrufu için kullanılır.
Düz polistirel folyo materyalinden oluşur ve bağlantıların sağlanması için ambalaj içersinde gönderilen çift taraflı yapıştırma bandı ile kabarcıklı levha altına yapıştırılır.

Ebatlar: 1275 x 975 mm
Kalınlık: 1,2 mm

Boru kelepçe şeridi
Schlüter®-BEKOTEC-BTZRKL, boruların dengeleme levhası üzerine tutturulmasına yarayan bir boru kelepçe şerididir. Kelepçe şeritleri kendinden yapışkanlı olup, sürekli sabitleştirilebilinir.

Uzunluk: 20 cm, boru kapasitesi: 4 adet

Çift taraflı yapışkan bant
Schlüter®-BEKOTEC-BTZDK66, kabarcıklı levhaların dengeleme levhası üstüne veya gerekli durumlarda zemin yüzeyine sabitleştirilmesini sağlayan çift taraflı bir yapışkan bandıdır.

Rulo: 66 m, yükseklik: 30 mm, kalınlık: 1 mm

Kenar şeridi
Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF,  üst ve altında sabitleştirmeye yarayan yapışkan destek ayağı bulunan ve kapalı hücreli polietilenden yapılan bir kenar şerididir. Alt zemin yüzeyine ve destek ayağının eğilimine yapıştırılan kenar şeridi duvara doğru bastırılır. Schlüter®-BEKOTEC-kabarcıklı levhanın, şeridin yapışkan tarafına yerleştirilmesi ile levhanın zemine sabitlenmesini sağlayan bir bağlantı oluşturulur ve böylelikle sıvı şap uygulaması esnasında oluşacak sızmalar da önlenmiş olur.

Rulo: 25 m, yükseklik: 8 cm, kalınlık: 8 mm

Ses yalıtımı
Schlüter®-BEKOTEC-BTS, Schlüter®-BEKOTEC-EN 23F’in altına döşemeye yarayan ve kapalı hücreli polietilen köpükten oluşan 5 mm kalınlığında bir topuk sesi yalıtımıdır.  Schlüter®-BEKOTEC-BTS kullanılarak daha iyi bir topuk sesi yalıtımı sağlanır. Bu ses yalıtım membranı, yeterli derecede kalın polistiren veya mineral elyaflı topuk sesi yalıtımı montajında gerekli yüksekliğin sağlanamadığı durumlarda kullanılır.

Rulo: 50 m, en: 1,0 m, kalınlık: 5 mm

Genleşme derz profili
Schlüter®-DILEX-DFP, ses köprülerinin önlenmesi için kapı alanlarına monte edilen bir genleşme derz profilidir. Çift taraflı kaplaması ve kendinden yapışkanlı bandı sayesinde düz bir döşeme sağlanmaktadır.

Uzunluk: 1,00 m,yükseklik: 60 / 80 / 100 mm, kalınlık: 10 mm
Uzunluk: 2,50 m,yükseklik: 100 mm, kalınlık: 10 mm


Schlüter®-BEKOTEC-F


Schlüter-Systems' in iletişim bilgileri:

Schlüter-Systems Dış Tic. Ltd. Şti.
Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı No: 38
34773 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0 216) 415 37 87
Fax: (0 216) 364 77 66

image
Bize yazın!

Soru veya önerileriniz var mı?

Önemli bilgiler

Ürünlerimizi ve ürün çeşitlerimizi burada bulabilirsiniz:

"Ürünler"

Belirtilen tabelalarda, size bazı kısaltmaları ve sembolleri sunuyoruz.

image image image

= Yeni ürün
= 3 m'de mevcuttur
= Eğrisel Kesim

 

Ölçüler: 
H = Yükseklik
L = Uzunluk
B = Genişlik


Paket işaretleri:
PL = Avrupa paket ambalajı
KV = Ambalaj şekli
BV = Bağ ambalajı (Aksi durum yoksa bütün profiller 10‘luk paket ambalajlıdır.)
P = Paket ambalajı
R = Rulo
Ad. = Adet