Schlüter-Web sitesindeki çerezler

Çerezler hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olur. Hizmetlerimizi kullanarak, çerezleri ayarlamayı kabul etmiş sayılırsınız.

logo

Schlüter®-DITRA

Uygulama ve Fonksiyon

Schlüter®-DITRA, kırlangıç kuyruğu şeklindeki karesel oluklu yapısıyla, arka yüzeyinde elyaf bulunan polietilen yalıtım membranıdır.

Seramik uygulamaları için tasarlanmış olan Schlüter®-DITRA su yalıtım membranı, içeride nemde buhar basınç dengeleyici tabaka ve problemli zeminlerde ayırıcı tabaka olarak hizmet eder. Schlüter®-DITRA ’i yapıştırmak için zemin üzerine uygun seramik yapıştırıcısını (3 x 3 mm veya 4 x 4 mm) taraklı mala ile sürün. Schlüter®-DITRA’in alt tarafındaki elyaf donatı tüm yüzeyiyle tamamen yapıştırılmalıdır. Burada, yapıştırıcıdaki örgü, mekanik sabitlemeyi sağlar.

Seramik kaplama direkt Schlüter®-DITRA’in üzerine döşenir, burada Schlüter®-DITRA membranın karesel boşluklarındaki seramik yapıştırıcısına sabitlenir. Schlüter®-DITRA üzerine sıva veya şap gibi kaplama malzemeleri de uygulanabilir.


Fonksiyonların Özeti:

a) Ayırma
Schlüter®-DITRA, kaplamayı zeminden ayırır ve böylece seramik kaplama ve zemin arasındaki çeşitli şekil değişikliğine neden olan gerilimler nötralize olur. Aynı şekilde zemindeki kılcal çatlaklar örtülerek, seramik kaplamaya taşınması önlenir.


b) Su izolasyonu
Schlüter®-DITRA, büyük ölçüde su buharı difüzyonunu engelleyen su geçirimsiz polietilen yalıtım membranıdır. Duvar birleşimleri veya yapı elemanları bağlantıları usulüne göre yapıldığında, Schlüter®-DITRA ile basınçlı olmayan suya karşı yalıtım sağlanır.
Ek yeri kapatıcılarında, duvar bağlantı yerlerinde ve ek parça bağlantılarında usulüne uygun olarak, Almanya’da geçerli ZDB-broşürü “iç ve dış mekanlarda üstü seramik ve levha kaplamalı ek yerlerin izolasyonu” ile ilgili direktiflere dayanarak, Schüler-DITRA ile karelaj kullanılarak ek yerlerinin yalıtımı sağlanabilir.

CE veya yapı denetim kontrol belgesine uygun çalışılması gereken alanlarda, sadece sistem tarafından test edilmiş ince harç kullanılmalıdır. Bunlar, bu veri sayfasında belirtilen adresten öğrenilebilir.

Schlüter®-DITRA, zemin konstrüksiyonunu işleyen rutubet nedeniyle meydana gelen hasarlara karşı veya agresif maddelere karşı korur.


c) Buhar basıncı dengeleyici
Schlüter®-DITRA’in altındaki birbirine bağlı açık hava kanalları, alt tabakadaki rutubetin buharlaşmasını ve böylece buhar basıncının nötralize olmasını sağlar.


d) Ağırlığın dağıtılması

Schlüter®-DITRA, seramik kaplama üzerinde baskı yapan, ince harç ile doldurulmuş kare biçiminde, çukurlu zemin üzerindeki ağırlığı direkt yer altına aktarır. Bu nedenle Schlüter®-DITRA üzerine döşenmiş seramik kaplamalar yüke dayanıklıdır. Yoğun trafiğin olduğu yerlerde (örneğin sanayi alanlarında) seramikler, kullanım alanına göre yeterli kalınlıkta ve basınca dayanıklık göstermelidirler. Almanya’da geçerli ZDB-broşürü “mekanik olarak yüksek dayanıklıkta olan seramik zemin kaplamaları" uyarınca direktif ve seramik kalınlıkları dikkate alınmalıdır.
  
Yükün büyük olduğu alanlarda, seramiklerin, tamamen yüzeye gömülü olması gerekir. Schlüter®-DITRA temas kaplamasının, toplam alanın ortalama %50’sini kaplamış olması gerektiği dikkate alınmalıdır. Bu durum, büyük yük olan noktalarda gereken basınç dayanıklığının azalmasına neden olur. Seramik döşemelere sert cisimle vurmaktan kaçınılmalıdır. Seramik ebatları en az 5 x 5 cm büyüklüğünde olmalıdır.

e) Kendinden yapışkanlı bant

Schlüter®-DITRA, elyaf dokunun ince beton harcı ile zemine yapışmasını ve ince beton harcının, girintilere mekanik olarak tutturularak seramik kaplamanın zeminine sağlam bir şekilde yapışmasını sağlar. (laborutuar test değerleri ortalama ≥ 0,2 N/mm²). Schlüter®-DITRA, bu nedenle hem duvar, hem de zeminde kullanılabilir. Duvar kaplamalarında ek olarak sabitleme dübeli kullanılabilir.


Schlüter®-DITRA

Uygulama

  1. Zemin yapışmayı önleyen maddelerde arınmış, taşıyıcı ve düz olmalıdır. Olası telafi edici önlemler, Schlüter®-DITRA uygulanmadan önce yapılmalıdır.
  2. Yapıştırıcı seçimi, Schlüter®-DITRA uygulanacak zeminin tipine uygun yapılmalıdır. Yapıştırıcı, alt tabakayla Schlüter®-DITRA altındaki elyaf donatının, mekanik aderansını sağlamalıdır. Bir çok zemin için seramik yapıştırıcısı kullanılabilir. 
  3. Seramik yapıştırıcı 3x3 taraklı malayla zemine sürülür (yapıştırma 3x3 mm veya 4x4 mm).
  4. Schlüter®-DITRA’in önceden kesilerek hazır edilen şeritleri, taşıyıcı elyafla birlikte sürülen yapıştırıcıya tamamen gömülür ve hemen ardından bir mala veya basınç rulosu yardımı ile tek yöne doğru basılarak yapışkanın içine doğru bastırılır. Yapıştırıcı sürüldükten sonra, bekleme zamanı dikkate alınmalıdır. Schlüter®-DITRA döşenirken, hizalı şekilde yayılıp ve hafifçe çekilerek, gergin ve düzgün olarak yerleştirilmelidir. İşlemi kolaylaştırmak için bir kişinin yardımı oldukça mantıklı olacaktır. Her bir panel ek yerlerine yan yana yerleştirilir.
    İpucu: Eğer Schlüter®-DITRA sadece ayrım işlevi için monte edilecekse, aralıklar ve ek yeri bağlantılarının Schlüter®-KERDI ile izole edilmesi gerekli değildir. İzolasyon işlevi için ise, izolasyon ipuçları dikkate alınmalıdır.
  5. Döşenen Schlüter®-DITRA’in zararlardan korunması için veya alt zeminden çözülmesini önlemek için, aşırı mekanik yüklemelerden kaçınılmalıdır, örneğin üzerine geçit tahtalarının konulması gibi (özellikle malzeme taşımanın yoğun olduğu yerlerde). Dış mekanlarda, direkt güneş ışınları veya yağmurdan korumak için de aynı şekilde önlemler alınmalıdır. Kabarcık aralarında olası su yığılmaları, ince harç dökülmeden önce yok edilmelidir.
  6. Seramikler, Schlüter®-DITRA membranı yapıştırıldıktan hemen sonra ince harç uygulaması ile, döşemeye uyumlu bir ince harç yatağı ile döşenmelidir. Tek bir işlemle, kare biçimindeki çukurların, taraklı malanın düz tarafı ile doldurularak düzleştirilip, malanın taraklı tarafı ile ince harç yatağının üstünden geçilmelidir. Seramiklerin yüzeyi bunun içine tamamen gömülmelidir. Özellikle mekanik olarak aşırı yüklenilen döşemeler ve dış mekanlardaki döşemelerin usulüne uygun şekilde yaplmasına dikkat edilmelidir. Malanın tarak izlerinin, seramiğin formatıyla uyumlu olması gerekmektedir. Harcın bekleme süresine dikkat edilmelidir.
  7. Hareket derzleri için, alan sınır aralıkları, kenar ve bağlantı aralıkları için bu veri sayfasındaki ilgili ipuçları ve standart diğer usül kuralları dikkate alınmalıdır.

Schlüter®-DITRA

Materyal

Schlüter®-DITRA, her biri geçmeli kırlangıç kuyruğu şeklinde karesel oluklu polietilen folyodur. Ve alt tarafına elyaf kaplanmıştır. Membranın kalınlığı yaklaşık olarak 3 mm’dir. Polietilen uzun süre UV ışınlarına dayanıklı değildir. Bu nedenle depolanırken sürekli ve yoğun güneş ışınlarından kaçınılmalıdır.

Materyal özellikleri ve kullanım alanları

Schlüter®-DITRA çürümez, esnektir, çatlak köprüsü oluşturur. İlave olarak, sulu çözeltiler, tuzlar, asitler ve alkalilere ve ayrıca birçok organik solvent, alkol ve yağlara karşı yüksek oranda dirençlidir.

Beklenen konsantrasyon, sıcaklık ve etki süresi bilgisi doğrultusunda, özel proje spesifikasyonlarına maruz kaldığında dayanıklılığı ayrı ayrı belirlenmelidir. Su buharı basınç difüzyonunu engellemesi oldukça yüksektir. Malzeme fizyolojik olarak emniyetlidir.

Schlüter®-DITRA, birçok farklı uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Kimyasal ve mekanik zararların olacağı yerlerde kullanım için, ilgili kullanım gereksiniminin açıklığa kavuşturulması gerekir. Aşağıda ancak bazı genel ipuçları verilebilmektedir.

Schlüter®-DITRA ile döşenmiş zeminlerde sert ayakkabıyla yürürken veya zemine sert bir cisimle vurulduğunda, sistemden kaynaklanan belirli bir boşluk sesi duyulabilir.


Schlüter®-DITRA

Bakım / Su izolasyonu

Schlüter®-DITRA ile beraber oluşturulan ince beton harcı ve zemin katmanı materyali, kullanılacak ilgili alan ve gerekli şartlar için uygun olmalıdır. Dış mekanlar için bu materyaller, su geçirmez, don ve kötü hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.

Neme duyarlı zemin katmanı materyallerinin döşenmesinde (örneğin doğal taş veya sentetik reçineden yapılan plakalar) ve sonradan oluşan rutubetlenme durumunda, (örneğin taze şaplarda) izolasyon olarak Schüler®-DITRA kullanlımalıdır.

Örneğin dış mekanlarda döşenen Schlüter®-DITRA için özel koruma tedbirleri gerekli olabilir, örneğin doğrudan gelen güneş ışınlarını engellemek gibi.

Bazı uygulamalarda ince beton harcı kullanımı oldukça avantajlı olabilir. Yaya yollarında, malzeme taşınacak yolda, Schlüter®-DITRA üstüne koruma amaçlı yürüme tahtaları yerleştirilmelidir.

Hareket derzi ile ilgili bilgi:

Schlüter®-DITRA mevcut hareket derzi üzerinden ayrılır. Schlüter®-DITRA eğer su izolasyonu amaçlı uygulanırsa, birleşim bağlantıları Schlüter®-KERDI-FLEX ile yapıştırılır.

Geçerli kurallara uygun olarak hareket derzleri seramik arasına yerleştirilir. Ayrıca geniş yüzeyli alanlar, Schlüter®-DITRA membranının üzerine, geçerli kurallara uygun şekildeki hareket derzleri ile alan üzerinde bölüştürülür. Dış mekanlarda (balkonlar ve teraslar), alan büyüklükleri 3 metre kenar uzunluklarını aşamaz.

Alt yapıya bağlı olarak, daha küçük alanlar gerekli olabilir. Biz değişik Schlüter®-DILEX profil tiplerindeki uygulamaları göstermekteyiz. Beklenen hareket fonksiyonuna bağlı olarak Schlüter®-DILEX-BT veya Schlüter®-DILEX-KSBT gibi profiller yapı ayırma parçaları üzerine oturtulur.

Kaplama kenarları, kabaracak yapı kısımları veya duvar bağlantıları, mutlaka kapatılmalıdır. Kenar bağlantıları veya duvar derzleri, buna ilişkin geçerli alan kurallarına uygun olmalı ve  kapatabilmek için gerilim yeterli derecede ölçülmelidir. Bu alanlaraSchlüter®-DILEX Serisinin değişik profil tiplerinin uygulamasını öneriyoruz.

Notlar


Almanya için yapı denetim iznine ihtiyaç duyulması durumunda, bizde mevcut olan ilgili kontrol belgesini, tarafımızdan talep edebilirsiniz.

Schlüter®-DITRA ile izolasyon

Döşeme ek yerleri, ek parçalarının ve hareketli ek parçaların, bağlantı yerlerininde itinalı yapılan izolasyonlarda, fayans döşeme yerleri Almanya’da geçerli ZDB-broşürüne dayanarak, Schlüter®-DITRA ile izolasyonu sağlanabilir. Bu yapılırken 0 ile C arası olan nem zarar sınıfındaki alanlar, ZDB-broşürüne dayanılarak kapatılır.
CE veya yapı denetim kontrol belgesine uygun çalışılması gereken alanlarda, sadece sistem tarafından test edilmiş ince harç kullanılmalıdır. Bunlar, bu veri sayfasında belirtilen adresten öğrenilebilir.
B zarar sınıfındaki “yüzme havuzu” için Schlüter®-KERDI su geçirmez membran ürünümüzü öneriyoruz.

Schlüter®-DITRA böylece, döşeme zeminini, sızan nem ve tahriş edici maddelerin vereceği zararlardan korur. Panel bağlantıları için, ek yerlerinin üstüne Schlüter®-KERDI-COLL izolasyon yapıştırıcısı ile macun çekilir ve en az 12,5 cm enindeki Schlüter®-KERDI bandı ile üstü tamamen yapıştırılır.

Zemin/duvar bağlantı yerlerinin izolesasyonu için Schlüter®-KERDI bandı, zeminde Schlüter®-DITRA'in üzerine ve duvar kısmında, gerekli ende direk alt tabakaya yapıştırılır.

İzolasyon bantlarının üstünün kapatılması 5 mm olmalıdır.

Sabitlenmiş ek parçaların bağlantıları, örneğin metal, ahşap veya plastik kapı seti, pencere seti ve balkon kenar profilleri, Schüler®-KERDI bant ile işlevlerine uygun şekilde sağlanır. Bunu yapmak için öncelikle Schlüter®-KERDI-FIX, ek parçaların yapıştırılacak alanlarına sürülür.

Geri kalan yerler Schlüter®-KERDI-COLL ile tamamen Schlüter®-DITRA’nin üstüne yapıştırılır.

Schlüter®-KERDI-FIX’in ilgili ek parçaların materyali ile uygunluğu kontrol edilmelidir.

Mevcut hareket ayrımları ve bina ayrımları Schlüter®-DITRA ile kapatılmalı ve ek yeri bağlantılarının üstü Schlüter®-KERDI-FLEX ile yapıştırılmalıdır.

Benzer şekilde esnek kenarlarda da Schlüter®-KERDI-FLEX kullanılmalıdır. Eğer uygun halka oluşturulabilecekse, burada alternativ olarak Schlüter®-KERDI bandı da kullanılabilir.

Zemin drenajı için ipuçları:

Su yalıtım bağlantı yerleri için Schlüter®-KERDI-DRAIN ile özel bir zemin drenajı geliştirildi.
Schlüter®-KERDI manşetleri kullanılarak, Schlüter®-DITRA, burada, daha hızlı ve güvenli sabitlenebilir.


Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA

Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA

Schlüter®-DITRA için uygun zeminler

  Schlüter®-DITRA ile döşenecek zeminlerin, kesinlikle düz, sağlam, temiz ve uygunluğu kontrol edilmiş olmalıır. Yüzeyde bulunan ve yapışkanlığı önleyebilecek öğelerin yok edilmesi gerekir. Çıkıntı, yükseklik veya eğimlerin düzeltilme işlemi, Schlüter®-DITRA döşenmeden önce yapılmalıdır.


Beton

Beton, çekme veya daralma özelliğinden dolayı uzun süreli deformasyona maruz kalır.
Beton ve ön gerilmeli betonlarda, ek olarak eğrilme nedeniyle gerilmeler oluşabilir. Seramik kaplama ve beton arasında oluşan gerilmeler, Schlüter®-DITRA'in kullanımı sayesinde bertaraf edilir. Şöyle ki seramik döşeme işlemi, beton yeterli sağlamlığa ulaştıktan hemen sonra gerçekleştirilebilir.


Çimento şap

Çimento şapı, üstünde yürünülebilecek derecede kurumuşsa, Schlüter®-DITRA’in kullanılacağı alanda, seraikler taze çimento şapı üzerine döşenebilir. Çimento şap, geçerli kurallara göre seramikler döşenmeden önce 28 gün önceden dökülmesi gerekir ve nem oranı 2%-CM’den düşük olmalıdır. Özellikle sulu şap ve sıcak şaplar, daha sonrasında örneğin aşırı yük veya sıcaklık değişmelerinde, deformasyon ve çatlamaya eğilimlidir.


Kalsiyum sülfat şapı

Kalsiyum sülfat şapının (anhidrit), seramik döşenirken kalan nemi geçerli kurallara göre sadece en fazla %0,5 CM oranında olmalıdır. Schlüter®-DITRA’in kullanılması sayesinde, kalan nemi %2 CM‘den az oranında bir zemin katmanı üzerinde uygulama yapılabilir.
Gerekli olması durumunda şap yüzeyinde işlem, usul kurallarına ve üretici standartlarına göre yapılmalıdır (zımparalamak, astar çekmek). Schlüter®-DITRA’in yapıştırılması, hidrotasyon çözücü veya buna uygun başka bir ince harç ile yapılmalıdır. Şap, Schlüter®-DITRA sayesinde yüzede nem oluşumundan korunur. Kalsiyum sülfat şapları neme duyarlıdır ve bundan dolayı şapın daha da nemlenmemesi için, örneğin sonradan oluşan neme maruz kalmasından korunması gerekir.


Sıcak şap

Schlüter®-DITRA, daha evvel belirttiğimiz ipuçlarına (çimento, kalsiyum sülfat) uygun olarak sıcak şapın üstüne uygulanabilir. Schlüter®-DITRA'in kullanımında, zemin katman konstrüksiyonu tamamlandıktan hemen 7 gün sonra ısıtılabilir.
25°C’den başlayarak ön ısı sıcaklığı, istenilen sıcaklığa ulaşılıncaya kadar günlük en fazla 5°C olmak üzere, en fazla 40°C’ye kadar yükseltilebilir. Schlüter®-DITRA ile oluşturulan hava kanalları, seramiklerin alt zemin katmanlarında hızlı ve düzenli ısı dağılımı sağlarlar.

Uyarı: Yerden ısıtma sistemi için, seramik termal zemin olarak özellikle Schlüter®-BEKOTEC-THERM sistemimizi öneriyoruz.

Schlüter®-DITRA, ince elektrikli ısıtma membranlı yerden ısıtma sisteminde de ayrıştırıcı olarak oldukça uygundur. Schlüter®-DITRA burada ya ısıtma membranının üstüne, ya da altına uygulanabilir. Seramik döşeme işlemi esnasında bu, ısı membranının üzerine uygulanırsa daha iyi bir ayırma işlevi elde edilir.


Duvar / Karışık alt tabakalar

Tuğla, kireçli kum taşı, çimentolu taş, gaz beton veya benzeri malzemeden yapılmış eklerin çok olduğu duvarlar, Schlüter®-DITRA için alt tabaka olarak uygundur. Duvarlardaki pürüzler önceden düzeltilmelidir. Özellikle yenileme, tadilat ve yeni ek yapılarda duvar yüzeylerinin çoğu, değişik materyallerden yapılır (karışık duvar) ve bunların kesişme alanları, farklı deformelerden kaynaklanan çatlak oluşumuna yatkındır. Oluşan bu gerilmeler ve çatlakların, Schlüter®-DITRA sayesinde seramik altına ulaşması engellenir.


Alçı sıva / taş

Alçı zeminler bilinen kurallara uygun kontrolden sonra kuru olarak tanımlanır, üst yüzey gerekirse astar boyasıyla ön işlemden geçirilir. Schlüter®-DITRA’in yapışması hidrolik veya zemine uygun seramik yapıştırıcısıyla sağlanır.


Balkon / Teras

Schlüter®-DITRA ayırıcı olarak, ısı değişikliği nedeniyle ortaya çıkan alt tabaka ile seramik zemin katmanı arasındaki gerilmeyi nötralize eder. Schlüter®-DITRA 25 ayrıca, seramik zemin katmanındaki bileşiklerde izolasyon görevini de yapar (izolasyon ile ilgili ipuçları dikkate alınmalıdır). Zemin altı (beton, şap), yeterli derecede eğimli olmalıdır. Eski zemin katmanı dayanıklı ve yeterli eğimde ise, mevcut zemin katman konstrüksiyonu tadilat durumlarında, değiştirilmeden döşeme için alt zemin olarak kullanılabilir. Aksi halde, Schlüter®-DITRA’i yapıştırmadan önce yerinden oynayan bölümler kazınmalı ve oyuk kalan yerler veya eğim, hazır harç ile kapatılıp düzleştirilmelidir. Kenar uzunlukları ≥ 30 x 30cm olan döşemelerde, Schlüter®-DITRA-DRAIN kullanmayı öneriyoruz (bununla ilgili bakınız ürün bilgi broşürü 6.2).


Çatı terasları

Uygulama, oturum alanları veya benzeri yerlerin üstünde bulunan çatı teraslarında, öncelikle çatı inşa kuralları usullerine göre, standartlara uygun olarak buhar engelleyici, ısı izolasyon katmanı ve üst yüzey izolasyonunun yapılması gerekmektedir. Üst izolasyonun üstüne bir drenaj (Schlüter®-TROBA veya Schlüter®-TROBA-PLUS) yapılmalıdır. Bunun üzerine yük dağılım katmanı olarak şap dökülmelidir. Şap yüzeyine, seramikle bunun arasında ayırıcı işlevi görecek ve şapı nemden koruyacak Schlüter®-DITRA yapıştırılmalıdır. Schlüter®-DITRA, zemin altı ile seramik döşemesi arasında genellikle teraslarda büyük ısı değişikliğinden kaynaklanan gerilimi nötralize eder. Kenar uzunlukları ≥ 30 x 30cm olan döşemelerde Schlüter®-DITRA-DRAIN kullanmayı öneriyoruz (bununla ilgili bakınız ürün bilgi broşürü 6.2).


Plastik döşeme ve kaplamalar

Prensip olarak yüzeyler dayanıklı ve üzerine uygun bir yapıştırıcının yapıştırılabilecek durumda olması veya buna uygun duruma getirilmesi gerekir ki, Schlüter®-DITRA’in taşıyıcı elyafı buraya sağlamca tutturulabilsin. Yapıştırıcının alt zeminle ve Schlüter®-DITRA ile uyumluluğu önceden kontrol edilmelidir.


Sunta ve kontrplak

Bu materyaller, nemden etkilenerek (aynı zamanda büyük hava nemi değişikliği) belirli ölçüde şekil değiştirir. Bundan dolayı nemlenmeye karşı emprenye edilmiş sunta veya kontrplak kullanılmalıdır. Sunta veya kontrplaklar esas olarak hem duvarda alt zemin, hem de iç mekanlarda zemin altı olarak kullanılabilir. Bu panellerin kalınlık seçimi öyle yapılmalıdır ki, uygun bir taşıyıcı konstrüksiyon ile bir araya getirildiğinde, deforme olmayacak şekilde yeterince sağlam olsun. Sabitleme işlemi, sık aralıklara uygun olacak şekilde vidalanarak yapılmalıdır. Ek yerlerinde, panelin yay ve geçirme tarafının birbirine geçirilmesi ve yapıştırılması ile sağlanmalıdır. Bunun sınırında bulunan yan bileşenlerin, kenara olan aralık mesafesinin 10 mm olmasına dikkat edilmelidir. Schlüter®-DITRA, seramik döşemesinde olan gerginliği nötralize eder ve aynı zamanda nem almasını engeller.


Ahşap zeminler

Yeterli derecede sağlam olan, vidalanmış yay ve geçirmeli ahşap zemini üstüne doğrudan seramik döşenmesi prensiben mümkündür. Schlüter®-DITRA döşenmeden önce ahşap zeminin nem oranının dengeli olması gereklidir. Burada ilaveten bir kat sunta ve kontrplağın kullanılması oldukça yararlıdır. Pürüzlü yüzeyler, önceden alınacak uygun düzleştirme önlemleri ile eşitlenmelidir.


Dökme asfalt şapı

Schlüter®-DITRA, sağlam iç mekanlarda standartlara uygun olarak ısıtılmamış dökme asfalt şapı üzerine, seramik döşenmesini mümkün kılar. Yüzeylerin zımparalanmış veya benzer şekilde düzleştirilmesi gerekir ki ince harç, Schlüter®-DITRA’in yapıştırıcısına yeterince sağlam yapışabilsin.


Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA

Video

Burada ürünlerimizin uygulama alanlarına ait tüm güncel videolarını bulabilirsiniz.

 


Sanayi zeminlerine seramik döşemek: Schlüter®-DITRA ile güvenli
Schlüter-Systems' in iletişim bilgileri:

Schlüter-Systems Dış Tic. Ltd. Şti.
Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı No: 38
34773 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0 216) 415 37 87
Fax: (0 216) 364 77 66

image
Bize yazın!

Soru veya önerileriniz var mı?

Önemli bilgiler

Ürünlerimizi ve ürün çeşitlerimizi burada bulabilirsiniz:

"Ürünler"

Belirtilen tabelalarda, size bazı kısaltmaları ve sembolleri sunuyoruz.

image image image image

= 3 m'de mevcuttur

= Easycut

= Easyfill

= Eğrisel Kesim

 

Ölçüler: 
H = Yükseklik
L = Uzunluk
B = Genişlik


Paket işaretleri:
PL = Avrupa paket ambalajı
KV = Ambalaj şekli
BV = Bağ ambalajı (Aksi durum yoksa bütün profiller 10‘luk paket ambalajlıdır.)
P = Paket ambalajı
R = Rulo
Ad. = Adet