Schlüter-Web sitesindeki çerezler

Çerezler hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olur. Hizmetlerimizi kullanarak, çerezleri ayarlamayı kabul etmiş sayılırsınız.

logo

Genleşme ve hareket profilleri

Schlüter®-DILEX serisi ile seramik kaplamalardaki her türlü hareket derzlerine uygun, bakım gerektirmeyen ve fonksiyonel çözümler sunuyoruz. Mevcut üretim programımızda yapı derzleri, alan derzleri, kenar ve bağlantı derzlerine uygun profilleri bulabilirsiniz. Profiller, seramik döşeme esnasında uygulanır. Kaplamalarda daha sonra meydana gelebilecek kimyasal ve mekanik yüklere karşı, uygun malzeme özellikli DILEX profillerimiz mevcuttur.

İnşaat bölme yapısal profilleri

İnşaat bölme yapısal profilleri, inşaatları ayrı ayrı hareket alanlarına bölen ve statik ile yapısal olarak gerekli olan profillerdir. Bir binanın tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan bölümlerinden geçerler ve ince harç sıva konstrüksiyonunda ve zemin döşemesinde aynı yerde ve öngörülen genişlikte kullanılmak zorundadırlar.

Schlüter®-DILEX-BT /-BTO /-BTS

Schlüter®-DILEX-BT /-BTO /-BTS

Schlüter®-DILEX-BT, kenarları oynar bağlantılı, içiçe girebilen alüminyum bina dilatasyon profilidir. Bu profil ile üç boyutlu hareketleri karşılamak mümkündür.
devam et

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT, yumuşak PVC'den 20 veya 30 mm genişliğinde hareket bölümü, alüminyum veya paslanmaz çelikten üretilmiş kanatlarla birleşmiş, kenar korumalı bina dilatasyon profilidir.
devam et

Harç sıvalarda alan sınırlama profilleri

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP, kapı eşiklerinde ve şap yüzeyinin bölünmesi için kullanılan, yapışkan ayaklı bir genleşme profilidir.
devam et

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP, yüzer veya normal şaplar için hareket derz profilidir. Kenarları sert PVC'den, alt ve üstten bağlanan orta genleşme bölgesi ise gri yumuşak PVC'den oluşmuştur.
devam et

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD, şap dökümünde, genleşme derzinin olduğu iki alan arasındaki kot farkını önleyen yükseklik ayar emniyetidir.
devam et

Harç sıvalarda alan sınırlama profilleri

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP, harçlı döşemelerde birbirine geçen bağlantısı sayesinde, yatay hareketleri absorbe edebilen paslanmaz çelikten hareket profilidir.
devam et

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70, dişli yan duvarları sert PVC ve bunları örten genleşme bölgesi yumuşak PVC'den oluşan, harçlı döşemelerde kullanılan genleşme ve dekoratif profildir. Boğumlu alt kısım, gerektiğinde koparılarak konstrüksiyon yüksekliğine göre ayarlanabilir.
devam et

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP, sağlam dişli sert PVC regenerattan, yan kenarları ve ortadaki bölümü gri yumuşak PVC'den oluşan, harçlı döşemelerde kullanılan genleşme profilidir.
devam et

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP, dişli yan kenarları sert PVC-regenerat'tan, yan duvarları bağlayan genleşme bölgesi yumuşak PVC'den oluşan, uzatma profilleri olan, harçlı döşemelerde kullanılan derz profilidir.
devam et

İnce harç sıvalarda alan sınırlama profilleri

Schlüter®-DILEX-F

Schlüter®-DILEX-F

Schlüter-DILEX-F insan trafiğinin yoğun olduğu yapılar için planlanmış neredeyse görülmez hareket derzidir. En ince yapı biçimine rağmen seramik kaplamalarının olağan hareketlerini kompanse eder. Sistem görsel bakımdan bir çimento derzinden neredeyse hiç ayırt edilemeyen bir hareket derzi oluşur. Böylece teknik açıdan gerekli derzler artık tasarımsal bakımdan dikkat çekmeyecek şekilde konumlandırılabilir.
devam et

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter®-DILEX-KS, değiştirilebilen yumuşak PVC genleşme bölümü, alüminyum veya paslanmaz çelikten oluşan kanatlarla birleştirilmiş, kenar korumalı hareket profilidir. Schlüter®-DILEX-KSA, alüminyum veya paslanmaz çelikten üretlmiş, yan montaj kanadına yumuşak PVC’den değiştirilebilen genleşme bölgesiyle bağlanmış, kenar korumalı bağlantı profilidir. Kaplama yüzeylerinin, pencereler gibi sabit yapı elemanlarına bağlantısı için kullanılır. Schlüter®-DILEX-EKSB, ince zemin kaplamaları için, kenar korumalı derz profilidir. Değiştirilemeyen yumuşak PVC genleşme bölümü, paslanmaz çelikten oluşan kanatlarla birleştirilmiştir.
devam et

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS, alüminyumdan yan kanatları ile, yumuşak PVC‘den oluşan hareket bölgesi birleştirilmiş derz profilidir.
devam et

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP, birbirine geçen bağlantısı sayesinde yatay hareketleri absorbe edebilen, paslanmaz çelikten üretilmiş hareket profilidir.
devam et

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB, yan kenarları sert PVC-regenerattan oluşan, hareket derz profilidir. Yumuşak PVC'den oluşan üst genleşme bölgesi 10 mm genişliğindedir.
devam et

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS, yan kenarları sert PVC-regenerat'tan oluşan hareket derz profilidir. Yumuşak PVC'den oluşan üst genleşme bölgesi 5 mm genişliğindedir.
devam et

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Schlüter®-DILEX-EZ 6 ve 9 yapıştırma yöntemiyle döşenen seramik ve doğal taş kaplamalarda uygulanabilen, dekoratif ve genleşme fonksiyonlu derz profilidir.
devam et

Köşe derz profilleri

Köşe derz profilleri; kolon, sütunlar gibi döşemeden veya ince harç sıvadan geçen ve duvar ile ince harç sıva tabakasının etrafına yerleştirilmiş olan hareket profilleridir. Bunlar, ayak sesinin iletilmesini azaltmaktadır ve zemin konstrüksiyonunun hareketlerini emmektedirler. Köşe derz profilleri tamamen kapatılamaz, zira bu ses köprülerinin oluşmasına ve döşeme konstrüksiyonunda gerilimlere neden olabilir.

Hareket derzlerimize, zemin-duvar geçişlerinde veya duvar iç köşelerinde kullanılabilecek oluk şeklindeki profiller de dahildir.  

Schlüter®-DILEX-AHK /-AHKA /-AHK-TS

Schlüter®-DILEX-AHK /-AHKA /-AHK-TS

Schlüter®-DILEX-AHK, seramik kaplamalı mutfaklar ve depolar için alüminyumdan mamul duvar iç köşe profilidir. Çeşitli eloksal yüzeyleri mevcuttur.
devam et

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®- DILEX-EK iki parçalı, birbirine geçen sert/yumuşak PVC‘den kombineli, sürekli esnek, entegre seramik kanadı ve kilit baglantısı olan profildir. Bakıma ihtiyacı olmayan zemin/duvar daha dogrusu süpürgelik baglantıları için kenar derzi sunar.
Schlüter®-DILEX-RF zemin-duvar veya süpürgelik baglantısı olarak sürekli esnek ve bakıma ihtiyacı olmayan kenar derzleri için birbirine geçmeli sert-/yumu"ak PVC’den oluşan iki parçalı profildir.
devam et

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE zemin-duvar bağlantısında ya da duvar köşelerinde montaj için, sert/yumu"ak plastikten üretilmiş, esnek bir tek parçalı köğe profilidir. Profil, entegre bir seramik kanadına sahiptir ve yüzer ğaplı zemin kaplamalarında kullanılamaz.
Schlüter®-DILEX-EF yüzer şap olmayan kaplamalarda uygulanabilen zemin-duvar bağlantısı veya duvar iç kö"eleri için sert-/yumuşak PVC’den esnek tek parçalı köşe profilidir.
devam et

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK taşıyıcı kanatları sert PVC, içbükey kısmı yumuşak PVC'den üretilmiş, entegre derz kanadı bulunan, duvar/zemin biti"leri için kullanılan iç köşe profilidir. Bu profil, özelikle hijyenik temizligin şart oldugu yerler örnegin, gıda endüstrisi veya endüstri mutfakları için uygundur.
devam et

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW, az oranda hareketlerin olduğu duvar iç köşeleri ve zemin-duvar birleşimleri için PVC içbükey profildir.
devam et

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU özellikle hijyenin çok önemli olduğu duvar iç köșeleri ve zemin-duvar bağlantıları için, komple paslanmaz çelikten olușan içbükey profildir. Trapez boșluklu kanatları mevcut olan profil çeșitli kaplama kalınlıkları için uygundur.
devam et

Schlüter®-DILEX-HKS/-EHK

Schlüter®-DILEX-HKS/-EHK

Schlüter®-DILEX-HKS, seramik kaplamalarda zemin-duvar birleşimleri için paslanmaz çelik içbükey profil ile esnek hareket derz profilinin kombinasyonudur. Schlüter®-DILEX-EHK, özellikle hijyenin çok önemli olduğu duvar iç köşeleri ve zemin-duvar bağlantıları için, komple paslanmaz çelikten oluşan içbükey profildir.
devam et

Bağlantı profilleri

Bağlantı profilleri, ince harç sıvayı ve zemini; pencere elemanları, kapı çerçeveleri ve banyo küvetleri gibi yapı elemanlarının karşısında sınırlayan hareket profilleridir.

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA, seramik kaplamalardan sabit yapı elemanlarına esnek bağlantı için kullanılan, plastik hareket derz profilidir.
devam et

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS küvet, duş teknesi, kapı ve pencere kasaları gibi yapı elemanlarına bağlantı sağlayan esnek profildir.
devam et

Schlüter-Systems' in iletişim bilgileri:

Schlüter-Systems Dış Tic. Ltd. Şti.
Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı No: 38
34773 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0 216) 415 37 87
Fax: (0 216) 364 77 66

image
Bize yazın!

Soru veya önerileriniz var mı?